Skip to main content

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.parcoursbouwers.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Nederlandse Vereniging van Parcoursbouwers streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Nederlandse Vereniging van Parcoursbouwers niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Nederlandse Vereniging van Parcoursbouwers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Nederlandse Vereniging van Parcoursbouwers en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Nederlandse Vereniging van Parcoursbouwers garandeert niet dat e-mails die aan Nederlandse Vereniging van Parcoursbouwers worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Nederlandse Vereniging van Parcoursbouwers te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Nederlandse Vereniging van Parcoursbouwers heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Nederlandse Vereniging van Parcoursbouwers aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Nederlandse Vereniging van Parcoursbouwers zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele-eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Nederlandse Vereniging van Parcoursbouwers daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.